THE GOALKEEPERS REPORT

Den 25 september 2015 kommer 193 världsledare att förbinda sig till 17 globala mål för att uppnå tre extraordinära saker under de kommande 15 åren. Få slut på extrem fattigdom. Bekämpa ojämställdhet och orättvisa. Åtgärda klimatförändringen.

Om vi alla kämpar för dessa, kommer våra ledare se till att det händer något.

Men om dessa ska fungera – behöver alla känna till dem. Du kan inte strida för dina rättigheter om du inte vet vilka de är. Det går inte att övertyga världens ledare om att göra vad som krävs om man inte vet vad man ska övertyga dem om. Om målen är kända kommer de inte att glömmas bort.

HOW DO I GET INVOLVED WITH THE GLOBAL GOALS?